PRE-ELEM ELEMENTARY HIGH SCHOOL REVIEWER

High School Books

Title: TUKLAS (Aklat sa Wika at Pagbasa)
Authors: Remedios V. Infantado, Maribel M. De Castro and Maria Celeste A. Del Rosario
Level: Grade 7
  Features:
Ang TUKLAS ay batayang aklat sa wika at panitikan na naglalayong tuklasin ang kaalaman, kakayahan at kasanayang malilinang sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng interaktibong pamamaraan ng pagtuturo, mahahasa ang kasanayang pangkomunikatibo tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood. Mapauunlad at mapagyayaman din nito ang panitikan at wikang Filipino sa antas sekundarya.
Tuklas New Edition