PRE-ELEM ELEMENTARY HIGH SCHOOL REVIEWER

Elementary Books

Title: TUKLAS (Aklat sa Wika at Pagbasa)
Authors: Agnes P. Somera, Alfredo B. Mambong, Miguel B. Diaz
Level: Grade 1
  Features:
Ang TUKLAS ay batayang aklat sa wika at panitikan na naglalalayong tuklasin ang kaalaman, kakayahan at kasanayang malilinang sa mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng interaktibong pamamaraan sa pagtuturo, mahahasa ang kasanayang pangkomunikatibo tulad ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Ang rubric ay isang elemento na nagbibigay ng pagkakataon sa mga guro at mag-aaral sa pagtataya ng mga gawain at proyekto na lilinang sa kasanayan ng mga mag-aaral.