PRE-ELEM ELEMENTARY HIGH SCHOOL REVIEWER

Elementary Books

Title: MAKISIG (Serye ng Araling Panlipunan)
Authors: Emelda Peñaverde, Leo Sumera, Gregorio Semondo, Baby Jane Alcantara and Ramil Molina
Level: Grade 1
  Features:
Binigyang pansin sa worktext na ito and mga hangarin ng K to 12 curriculum na magkaroon ang mga magaaral ng sapat na kakayahan batay sa mga competencies ng Dep-Ed at makatulong sa kabuuang paghuhubog ng mga magaaral sa mga koncepto at kasanayan na kinakailangan sa ika-21 siglo. Ang spiral approach sa paglinang ng mga konsepto sa bawat aralin ay isinaalang-alang ng mga may akda.
MAKISIG (Serye ng Araling Panlipunan)